RA-SASA

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

IZVAJANJE CELOVITIH PODPORNIH STORITEV ZA POTENCIALNE PODJETNIKE IN PODJETJA V OKVIRU SLOVENSKIH POSLOVNIH TOČK ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2022

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija d.o.o. – konzorcijski partner SPOT svetovanje Savinjska

Predmet javnega razpisa

 • financiranje izvajanja brezplačnih storitev na 12 slovenskih poslovnih točkah.

Obdobje izvajanja operacije:

 • od 1.1.2018 do 31.12.2022.

Namen operacije:

 • krepitev podjetniškega potenciala za MSP,
 • pospeševanje ustanavljanja novih MSP.

Cilji operacije:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti

in bodo prispevali k večjemu nastajanju in izboljšanju rasti in razvoja podjetij.

Rezultat operacije:

 • povečanje števila podjetij, ki prejmejo nefinančno podporo.

Aktivnosti, ki se izvajajo v okviru SPOT regije:

 • informiranje
 • svetovanje
 • animiranje in povezovanje regionalnega okolja
 • usposabljanje in delavnice
 • izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti
 • poročanja in sooblikovanja podpornega okolja za poslovne subjekte

Vrednost operacije:

 • skupna vrednost javnega razpisa je 12.980.400,00 €. Savinjska statistična regija je upravičena do 1.790.400,00 €.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.