RA-SASA

Podjetništvo

Podjetništvo

  • Izvajanje splošnega svetovanja

  • Pomoč podjetnikom pri iskanju oz. uporabi različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim vzpodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, posredovanje drugih poslovnih informacij, pridobivanje in posredovanje razpisnih informacij in razpisne dokumentacije

  • Registracija novih podjetij in spremembe že obstoječih dejavnosti v okviru vstopne točke VEM

  • Organizacija in izvedba programov izobraževanja in usposabljanja za različne ciljne skupine uporabnikov

  • Pomoč pri pripravi poslovnih in investicijskih načrtov za različne namene ter prijav za pridobivanje domačih in EU razvojnih sredstev.

  • Koordinacija in vodenje projektov

  • Izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalni ravni.