RA-SASA

O nas

Savinjsko-šaleška subregija je del Savinjske razvojne regije in obsega območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestna občina Velenje. Subregija ima 705,6 km2 ozemlja, na katerem živi 61.397 prebivalcev.

 

Predstavitev regije

Savinjsko – šaleška regija je del Savinjske statistične regije in obsega območje desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine Velenje.

Regija obsega po velikosti 705,6 km2 ozemlja, na katerem živi 61.230 prebivalcev (nov, 2012). Po številu prebivalcev predstavlja regija okrog 3% slovenskega prebivalstva in okrog 2,9% celotnega ozemlja.

Regija (mezoregija) se upravno deli na dve upravni enoti. Upravna enota Velenje zajema tri občine: Mestno občino Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki. Upravna enota Mozirje zajema sedem občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji Grad, Mozirje, Nazarje in Rečico ob Savinji.

V SAŠA regiji je bilo v letu 2010 skupaj registriranih 936 gospodarskih družb – od tega 854 mikro, 47 majhnih, 20 srednjih in 15 velikih podjetij. V tem letu je bilo v regiji skupaj registriranih tudi 1962 samostojnih podjetnikov. Gospodarske družbe SAŠA subregije so ustvarile 2.102.848 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje,. in 567.610 tisoč evrov neto dodane vrednosti.

Področja delovanja

Področja delovanja Savinjsko-šaleške območne razvojne agencije in hkrati izhodišča za strategijo razvoja agencije ter za njene programske usmeritve so:

  • Spodbujanje regionalnega razvoja,

  • Spodbujanje podjetništva in

  • Spodbujanje razvoja turizma

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o. je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v skladu s Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni in skladno s Pogodbo o ustanovitvi Območnega razvojnega partnerstva SAŠA subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno partnerstvo SAŠA.

Prav tako Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o. izpolnjuje vse zahtevane pogoje in kriterije za izvajanje celovitih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalni ravni.

S sklepom Sveta županov Savinjske regije pa je Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d.o.o. pridobila tudi soglasje za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije za SAŠA subregijo – izvajanje promocijskih, distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij ter krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni ravni.

Vizija in poslanstvo

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev.

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in skupnem razvoju lokalnega in regionalnega okolja, s poudarkom na razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje podjetništva ter promocije podjetniške kulture.

Dokumenti

Program dela SAŠA ORA, d.o.o. za leto 2018 je bil izdelan marca 2018 . Obravnaval ga je že Svet županov SAŠA in Nadzorni svet SAŠA ORA, d.o.o.

Program dela SAŠA-ORA d.o.o. za leto 2018

Letno poročilo SAŠA ORA, d.o.o. za leto 2015 je bilo izdelano v marcu 2016. Obravnaval in potrdil ga je Nadzorni svet SAŠA ORA, d.o.o..

Poročilo o delu SAŠA ORA za leto 2017

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.