RA-SASA

POSEBNA NIŽJA 5-ODSTOTNA STOPNJA DDV

POSEBNA NIŽJA 5-ODSTOTNA STOPNJA DDV

Posebna nižja stopnja DDV v višini 5 % se uporablja za dobave opravljene od vključno 1. 1. 2020 dalje. V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)…

celoten informativni članek DDV in FURS – januar