RA-SASA

VABILO NA DELAVNICO – EMBALAŽA IN ODPADNA EMBALAŽA

Spoštovani podjetniki in podjetnice !

Se želite seznaniti z obveznostmi, ki jih je za vas prinesla Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, ki je pričela veljati 8. 7. 2017.

Uredba določa novo obveznost vpisa v evidenco za podjetja, ki dajejo embalažo v promet in niso plačniki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže.

Zavezanci za poročanje v evidenco Agencije republike Slovenije za okolje so tudi podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno. Rok za poročanje o letnih količinah in vrstah embalaže dane v promet v letu 2018 je 31.3.2019

Za vas smo pripravili brezplačno delavnico na temo embalaže in odpadne embalaže, ki bo 7.2.2019 v prostorih Savinjsko šaleške območne razvojne agencije d.o.o., Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje.

Več o vsebini delavnice si lahko preberete v priloženem vabili —>  VABILO Embalaža in odpadna embalaža 7.2.2019!

mblatnik