RA-SASA

VABILO NA DELAVNICO ZA OBLIKOVANJE TURISTIČNIH PRODUKTOV IN PAKETOV

V sklopu projekta TURIZEM SAVINJSKO ŠALEŠKE DOLINE nadaljujemo z razvojem integralnih turističnih produktov in paketov.

Po tem ko smo skupaj pripravili zametke 10 integralnih turističnih produktov v regiji SAŠA in identificirali nosilce posameznih produktov, vas vabimo na naslednjo delavnico, na kateri bodo predstavljene končne različice produktov. Te bomo na delavnici skupaj z zunanjim izvajalcem, GoodPlace d.o.o., pretvorili tudi v turistične pakete.

Delavnica bo v torek, 5. 2. 2019, z začetkom ob 10. uri na sedežu SAŠAORA, Savinjska cesta 2, Nazarje.

Ker želimo oblikovati produkte, ki bodo kar najbolj v skladu z vašimi željami, zmožnostmi in regijskimi danostmi, prosimo vse nosilce produktov za sodelovanje z zunanjimi izvajalci. Ti bodo z vami navezali direkten stik.

mblatnik